Francesca Di Garbo försvarade sin avhandling "Gender and its interaction with number and evaluative morphology. An intra- and intergenealogical typological survey of Africa." fredagen 26 september 2014. Högskoleföreningen i Stockholm har nu beslutat att tilldela Francesca Di Garbo och hennes avhandling priset som bästa avhandling 2014.

Avhandlingen finns tillgänglig för nedladdning i DiVA.

Om priset
Högskoleföreningen delar varje år ut pris för mest framstående doktorsavhandling inom den humanistiska, den samhällsvetenskapliga och den naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.  Vart fjärde år delas motsvarande pris ut för doktorsavhandling vid den juridiska fakulteten.

Underlaget för nomineringen till priset som bästa avhandling inom humaniora:  Nominering mest framstående vetenskapliga prestation 2014 (186 Kb)