Rektor har godkänt årets beslut om donationsstipendier från Stockholms universitet. Fem doktorander vid Institutionen för lingvistik tilldelades olika stipendier - två doktorander fick stipendium för att avsluta sina doktorandstudier och tre doktorander fick resestipendier.

Natalia Perkova och Ulrika Marklund har fått var sitt stipendium för att kunna avsluta sina doktorandstudier (motsvarande sex månaders förlängning var).

Calle Börstell kommer att åka till Haifa (Israel) på ett relativt kort besök för att träffa sin andra handledare Irit Meyr och där kunna diskutera sina data om israeliskt teckenspråk och beduinteckenspråket i byn Al-Sayyid.

Ellen Marklund kommer att kunna delta i konferensen "Boston University Conference on Language Development" och presentera sin forskning där.

Josefina Safar ska åka till Mexico för att fortsätta med datainsamlingen om byteckenspråken bland yucatec maya.