Björn Hammarberg
 

Professor emeritus i allmän språkvetenskap

Rum: C 232
Telefon: 08-16 23 33
Fax: 08-15 53 89
E-post: ham@ling.su.se

Forskningsprofil, CV och publikationslista

Information om Björn Hammarbergs forskningsprofil, hans CV och publikationslista finns tillgängligt i Stockholms universitets forskningsdatabas.

Länk till Björn Hammarbergs profil i Stockholms universitets forskningsdatabas