Östen Dahl
 

Professor emeritus i allmän språkvetenskap

Rum: C228
Telefon: 08-16 2345
Fax: 08-15 53 89
E-post: oesten@ling.su.se
Personlig hemsida: http://www2.ling.su.se/staff/oesten
Curriculum Vitae:  Östen Dahls CV (82 Kb)
 

Forskningsintressen

Språktypologi, i synnerhet tempus och aspekt, negation, bestämdhet; grammatikaliseringsprocesser; språklig komplexitet.

Publikationer

Se Östen Dahl's publications

Fler nedladdningsbara publikationsfiler:

Nedladdningsbar pdf-fil av  Tense and Aspect Systems (2916 Kb)
(tidigare publicerad av Blackwell, 1985)

E-book:
 Grammaticalization in the North (6702 Kb)