Institutionens administrativa ledningsgrupp:
Francisco Lacerda, prefekt
Sofia Gustafson-Capkova, ställföreträdande prefekt
Liisa Karhapää, ekonomi- och personalansvarig
Jeffy Mwakalinga, tekniskt ansvarig
Kristina Nilsson Björkenstam, studierektor
Åsa Gustafsson, studierektor teckenspråk och svenska som andraspråk för döva
Cilla Nilsson, expeditionen
Linda Habermann, Nada Djokic, studentexpeditionen
Ulla Bjursäter, kommunikatör