Institutionens administrativa ledningsgrupp:
Francisco Lacerda, prefekt
Tove Gerholm, ställföreträdande prefekt
Liisa Karhapää, ekonomi- och personalansvarig
Jeffy Mwakalinga, tekniskt ansvarig
Kristina Nilsson Björkenstam, studierektor allmän språkvetenskap, fonetik, datorlingvistik
Ljuba Veselinova, studierektor allmän språkvetenskap, fonetik, datorlingvistik
Sofia Gustafson-Capkova, studierektor utbildning forskarnivå
Åsa Gustafsson, studierektor teckenspråk och svenska som andraspråk för döva
Cilla Nilsson, expeditionen
Linda Habermann, Nada Djokic, studentexpeditionen
Ulla Bjursäter, kommunikatör