IS-ledamöter mandatperioden 150101-171231

Självskrivna

Francisco Lacerda (prefekt)
Sofia Gustafson-Capková (stf prefekt)

Korporationen lärare

Professorer/docenter:

Ordinarie
Mattias Heldner
Maria Koptjevskaja Tamm
Johanna Mesch 
Mats Wirén

Gruppsuppleant
Ljuba Veselinova

Övriga lärare:

Tove Gerholm 
Henrik Liljegren
Krister Schönström

Gruppsuppleant
Kristina Nilsson Björkenstam

Korporationen teknisk/administrativ personal

Administrativ

Ordinarie
Ludvig Florén (tjl)
Suppleant
Liisa Karhapää

Teknisk

Ordinarie
Jeffy Mwakalinga
Suppleant
Hassan Djamshidpey

Studentrepresentanter
Doktorandrådet:
Johan Sjons, suppleant: David Pagmar
Ämnesrådet:
Julia Lautin, Fatima Guseinova