Den centrala frågan är vad som är universellt respektive språkspecifikt i användningen, betydelsen och formen av temperaturord i olika språk.

Läs mer om Temperature in Language and Cognition här.