Workshops och konferenser

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Om oss
  5. Evenemang
  6. Workshops och konferenser

Workshops och konferenser

Här hittar du information om de konferenser och workshops vid Institutionen för lingvistik som är aktuella den här terminen.

Här listas också några av de workshops och konferenser som Institutionen för lingvistik har anordnat de senaste åren: Tidigare konferenser och workshops

Ni är hjärtligt välkomna till Stockholms universitet den 23 maj klockan 13.00 i hörsal 4 i hus B. Då har vi en öppen föreläsning där vi presenterar vår aktuella forskning. Fem personer kommer att föreläsa. Det är Johanna Mesch som kommer att tala om taktilt teckenspråk, Pia Simper-Allen talar om sin licentiatavhandling på temat hur vuxna använder” Cut and Brake, Calle Börstell talar kring sin forskning om varför teckenspråk skapar tecken med två händer.  Den fjärde talaren är Krister Schönström som föreläser om att lära sig teckenspråk som ett andraspråk och till sist föreläser Anna-Lena Nilsson om sin forskning kring tolkning och hur tolkar använder kroppen för att markera referens i teckenrummet. Glöm inte att anmäla dig det finns ett begränsat antal platser, och det är först till kvarn som gäller! Efter föreläsningarna kan du ställa frågor och diskutera med våra forskare.

Det händer med händer

Välkomna på en temadag om teckenspråksforskning fredagen 23 maj 2014, i arrangemang av avdelningarna för Teckenspråk och Svenska som andraspråk för döva

International Summer School in Language Documentation and Linguistic Diversity

The Department of Linguistics at Stockholm University invites advanced students (PhD. or M.A. level) in linguistics and related fields to participate in The International Summer School in Language Documentation and Linguistic Diversity. The school will take place from Monday, 23 June to Friday, 4 July 2014 in Stockholm (Sweden)

Young Linguists' International Conference

We invite Linguistics students at MA or PhD level to present their ongoing research at the Young Linguists’ International Conference which will take place on Saturday, June 28, 2014 within the International Summer School in Language Documentation and Linguistic Diversity at Stockholm University (from June 23 to July 4, 2014).

FONETIK 2014

FONETIK 2014 kommer att äga rum måndag 9 - onsdag 11 juni 2014 i G-salen, Arrheniuslaboratoriet, Frescati på Stockholms universitet. G-salen finns i F-huset, Arrheniuslaboratoriet, som ligger på norra sidan i Frescatiområdet

15th ICPLA Conference June 11th - 13th, 2014

15th ICPLA Conference is hosted by Division of Speech-Language Pathology at Karolinska Institutet and Department of Linguistics at Stockholm University

Tidigare konferenser och workshops

Kontakt

Besöksadress
Institutionen för lingvistik
Universitetsvägen 10 C
Frescati, Stockholm

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för lingvistik
SE – 106 91 Stockholm

Studentexpeditionen
E-post: exp@ling.su.se
Telefon: 08-16 23 46
Fax: 08-15 53 89
Rum: C 378

Öppettider
Tisdag 9:00-10:00
Onsdag 13:00-15:00
Torsdag 9:00-11:00 och 13:00-16:00

Kontaktuppgifter för studentärenden