Del 3 innehåller följande:

"Units of Interaction", föredrag av Jan Anward

"Rethinking Language", föredrag av Per Linell (starttid efter ca 25 minuter)

Diskussion, med frågor från publiken till Jan Anward och Per Linell (starttid efter ca 57 minuter)