Högre seminarier i allmän språkvetenskap och datorlingvistik startar 17:e januari (en måndag). I övrigt återkommer våra seminarier varje eller varannan torsdag, kl. 15-17. Sista seminariet för våren är 26:e maj.

Tid och plats finns angivna i vårens program.

Varje seminarium kommer att utlysas separat.

Välkomna!