Tove Gerholm, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet
talar under rubriken

"Emblem? Om definitioner, skalor och parallella kommunikationssystem.".

Tid och plats:

to 20 maj kl. 15-17 rum C 307

Sammanfattning

Emblem? Om definitioner, skalor och parallella kommunikationssystem.
Föredraget kommer att kretsa kring gester med särskilt fokus på de som
antas vara löst bundna till talet, s k ”emblem” eller ”quotable
gestures” (t ex vinka/”hej”, rycka på axlarna/”jag vet inte”). Tidigare
definitioner har antytt att det skulle röra sig om en homogen grupp av
konventionella gester, gemensamma för en grupp eller en nation. Med
utgångspunkt i ett videoinspelat interaktionsmaterial med ffa barn,
kommer definitionerna att diskuteras och problematiseras. Vidare kommer
gester och vår tolkning av dem att diskuteras mer övergripande och
relateras till språkförståelse och mänsklig perception.

Välkomna!