Theodor Markopoulos, Marie Curie-forskare i bysantinologi vid Uppsala universitet, talar under rubriken "Futurum i grekiskan från 1000 till 1900"

Tid & plats: Torsdag 5 mars 2009 kl. 18.00 i C307