Programmet för höstens seminarier och gästföreläsningar finns nu tillgängligt i pdf-format.

Preliminär översikt över höstens seminarier (77 Kb)

Översikten är inte helt fullständig, vi kommer att komplettera med sammanfattningar till de redan listade tillfällena och med ytterligare seminarier och gästföreläsningar som ännu inte är helt färdiginbokade.