Projektteam

MINT-projektteamet

MINT-projektteamet

Forskningsassistenter

Stina Andersson
Klara Carlström
Freya Eriksson
Fatima Guseinova
Linnea Rask
Johanna Schelhaas
Sofia Tahbaz

Kontakt

Vart kan jag vända mig om jag har frågor?

Projektansvarig kontaktperson
Tove Gerholm, FD
E-post: mint@ling.su.se
Telefonsvarare: 08-16 23 39

MINT IN English

Länk till den aktuella ordförrådsenkäten:
www.ling.su.se/mint/login

MINT