Arkivet är resultatet av Springers stora digitaliseringsprojekt och täcker många ämnesområden såsom matematik, miljövetenskap, kemi, astronomi, datavetenskap, biomedicin, juridik, företagsekonomi, humaniora och samhällsvetenskap. Du har härmed tillgång till totalt mer än 90 000 e-böcker från Springer förlag.

Fri tillgång till E-böcker via Springers, läs mer på Stockholms universitetsbibliotek:

http://www.sub.su.se/start/nyheter/blogg/2014/maj/vi-har-kopt-springer-book-archives.aspx