Humanistiska fakulteten har bjudit in professor Poul Holm (Trinity College, Dublin) till seminariet.

Kortfattad sammanfattning av det planerade seminariet:

Poul Holm kommer att utgå från sina erfarenheter från utvärderingen av fakultetens forskningsområden 2014, där han medverkade som en av fem experter. Forskare och lärare vid Humanistiska fakulteten inbjuds att delta i seminariet, gärna genom att i förväg förbereda frågor till Poul om humanistiska forskningsområden och dess utmaningar och möjligheter.

Länk till mer information och anmälningsformulär:
http://www.hum.su.se/om-oss/nyheter/seminarium-om-humanistisk-forskning-dess-möjligheter-och-utmaningar-1.247787

Anmälan till evenemanget görs senast 2 november.