Under renoveringen kommer toaletterna att vara avstängda, likaså tvättmaskinen och torktumlaren. Det går bra att istället använda toaletterna i kulverten på plan 2 alternativt herr/damduscharnas faciliteter. Dörren till kulverten kommer fortfarande att fungera. Lister och dörrkarmar kommer attt målas i korridoren, alla som passerar måste vara lite extra försiktiga för att undvika att får färg på kläderna.

Under oktober månad är inte några större forskningsstudier inplanerade,endast enstaka försökspersoner är inbokade. Interaktionslabbet är inrett som tillfälligt väntrum, plats för barnvagn finns i korridoren mitt emot interaktionslabbet.

Även försökspersoner som behöver använda toaletterna hänvisas till toaletterna på plan 2, ansvarig forskare måste vara tillgänglig med passerkort till den larmade dörren.

Kontaktpersoner under renoveringen är Hassan och Iris.