Verktyget är väldigt populärt och välanvänt av universitetets medarbetare vilket innebär att servern är full. Därför finns det nu en automatisk rensningsfunktion,

Läs mer om vad detta innebär och hur du numera kan dela med dig av dina produktioner med andra användare.

Länk till Medarbetarwebben