Avtalet om översättning med AAR Translator gick ut 16 juli 2012. Det betyder att medarbetare inom universitetet fr.o.m. det datumet inte längre får använda AAR Translator utan måste i stället antingen använda statliga ramavtal eller Centre for Academic English vid Stockholms universitet.

Kontaktperson: James McVeigh, Kommunikationsenheten, james.mcveigh@su.se
Mer information finns på Medarbetarwebben>>