Följ länken för mer information från Stockholms univeristets personalavdelning:

http://www.su.se/medarbetare/personal/resor/ny-resebyr%C3%A5-f%C3%B6r-stockholms-universitet-fr-o-m-den-3-november-2014-1.203612