I ett arkiv i Uppsala finns hundratals hyllmeter med lådor som innehåller arkivkort med olika nedtecknade dialektord.

Två dialektologer tillbringar stora delar av sina arbetsdagar med att systematiskt gå igenom lådor och lappar, bokstav för bokstav, för att välja ut de ord som ska få plats i den nya ordboken.

Svenska dialektordlexikonet är den första översiktliga dialektordboken sedan mitten av 1800-talet.

Läs mer om detta på hemsidan från Institutet för språk och folkminnen: http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/inblicken-2015/2015-11-06-det-handlar-mycket-om-problemlosning.html