Personalavdelningen vid Stockholms universitet erbjuder råd och stöd till institutioner som tar emot internationell personal, såsom utländska gästforskare, gästföreläsare, doktorander/gästdoktorander och övrig utländsk personal.

Gästservice för internationell personal ger support till internationell personal och deras medföljande familj vid inresa, vistelse och arbete i Sverige.

Certifiering hos Migrationsverket
Checklistor – stöd till personal inför ankomst, vid ankomst och inför avresa
Länkar – aktuella för arbete med internationell personal. Länkarna leder till olika myndigheter, externa organisationer och till information från Stockholms universitet gällande bland annat försäkringar och gästforskarbostäder.