Stockholms universitet har upphandlat en ny leverantör av textmatchningssystem för plagiatkontroll. Det nya systemet som levereras av Urkund kommer att bli tillgängligt under våren 2016.

Det nuvarande textmatchningssystemet, Turnitin, slutar att fungera den 31 augusti 2016.

Vidare information om hur bytet kommer att ske, hur nya verktyget fungerar etc. kommer efterhand.