I planen samsas universitetslokaler med bostäder, ibland var för sig, ibland i samma byggnad. Service med butiker och restauranger ingår också. Områdets huvudentré vetter mot Roslagsvägen som här möter en byggnad med områdets största aula, utformad för att ansluta till topografin. Värtabanan som skär tvärs igenom Albano däckas över – av säkerhetsskäl men också för att skapa sammanhang istället för att vara en barriär.

Läs mer om utvecklingen av Albanoområdet på Stockholms universitets hemsida