Via TimEdit kan du se hur beläggningen ser ut för institutionens undervisningssalar. Lokalbokning för C 307, C 389, C 397 sker endast via Rickard Franzén. Övriga interna lokaler bokas som tidigare via bokningslistorna utanför respektive lokal (gäller C 320, Övningslabbet samt Perceptionslabbet). C315 bokas via Pekskärmstavlan utanför expeditionen, via Rickard eller via "Boka C315" här på Internsidan.