Lokalbokning för C 307, C 389, C 397 sker endast via Rickard Franzén. Övriga interna lokaler bokas som tidigare via bokningslistorna utanför respektive lokal (gäller C 320, Övningslabbet samt Perceptionslabbet). Institutionsbiblioteket (C315) bokas  via "Boka C315" här på Internsidan, via Rickard eller via Pekskärmstavlan utanför expeditionen.