Internt

Internsida för institutionens anställda

När du går vidare till vår lösenordsskyddade internsida hittar du:
Blanketter och mallar, Institutionsprotokoll och avtal, It och teknik, Kursvärderingar, Formulär för betygsrapportering. Samt en hel del annat.

Boka Institutionsbiblioteket här

Nu kan du boka C315 härifrån
OBS: endast åtkomligt från datorer på institutionen.

IS-möten under vårterminen 2017

Om inte annat uppges äger institutionens IS-möten rum i C315 kl. 10.00

 • 10 januari
 • 14 februari
 • 21 mars
 • 11 april
 •  9 maj
 • 13 juni

Information för institutionens anställda

 • Memories of smell - Stockholm Brain Lectures 2017-04-21 On Friday May 5 (10-12) is the second instalment of the Stockholm Brain Lecture series at the Royal Swedish Academy of Sciences. Professor Jay Gottfried is invited to give this lecture about the neural basis of plasticity and learning in the olfactory system.
 • Lipinsky-stipendium till Moa Gärdenfors 2017-04-18 Moa Gärdenfors har tilldelagts Sheila and Jeff Lipinskys stipendium för att göra sommarpraktik vid San Diego State University, California.
 • Riktlinjer för telefoni 2017-03-28 Läs om riktlinjer för telefoni för universitetet. Riktlinjerna innehåller rekommendationer och tips för teletjänster och hanteringen av din telefon.
 • Byte från Telia till Tele2 2017-03-09 Mobilnätet byts från Telia till Tele2 under de två sista veckorna i mars. Undet tiden bytet sker måste din enhet vara påslagen och ansluten till telenätet.
 • Kungliga Vitterhetsakademiens internationaliseringsstipenium till Josefina Safar 2017-03-03 Josefina Safar, doktorand i lingvistik, har av Kungliga Vitterhetsakademien tilldelats ett internationaliseringsstipendium på 125 000 kronor.

Genvägar till stödsystem och inloggningssidor

Stödsystem för medarbetare

Dagens undervisningsschema

Dagens undervisningsschema

Boka 315

Boka C315

Boka i Fonetiklabbet

Boka lokal

DiVA, LADOK, SISU, WEBMAIL

Mitt universitet

Tweets om Driftinformation

Stöd och kris