Våra forskare

Våra forskare

På dessa webbsidor finns presentationer av forskningsområden, forskningsprojekt, publikationer och undervisning av våra forskare och doktorander. Du kan också läsa mer  om våra gästforskare och gästdoktorander.

The promise and threat of artificial intelligence

Crosstalks sänds torsdagen 21 maj 2015 18:00 från Aula Magna (Stockholms universitet). Medverkar gör bland andra Kristina Nilsson Björkenstam, FD i datorlingvistik.

KONTAKT

Prefekt
Francisco Lacerda

Ämnesföreträdare
Allmän språkvetenskap: Bernhard Wälchli
Datorlingvistik: Mats Wirén
Fonetik: Mattias Heldner
Teckenspråk: Johanna Mesch
Svenska som andraspråk för döva: Krister Schönström

Studierektor på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková

Forskningsdatabasen

Forskningsdatabas

Datorlingvistik

NLP Korpusar, resurser och verktyg

Teckenspråk och SV2D

Teckenspråksresurser

MINT

MINT