Våra forskare

Våra forskare

På dessa webbsidor finns presentationer av forskningsområden, forskningsprojekt, publikationer och undervisning av våra forskare och doktorander. Du kan också läsa mer  om våra gästforskare och gästdoktorander.

KONTAKT

Prefekt
Francisco Lacerda

Ämnesföreträdare
Allmän språkvetenskap: Ljuba Veselinova
Datorlingvistik: Mats Wirén
Fonetik: Mattias Heldner
Teckenspråk: Johanna Mesch
Svenska som andraspråk för döva: Krister Schönström

Studierektor på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková

Kontaktpersoner Ledande forskning

Professor Maria Koptjevskaja Tamm
Institutionen för lingvistik
E-post: tamm@ling.su.se

Professor Francisco Lacerda
Institutionen för lingvistik
E-post: francisco.lacerda@ling.su.se

Forskningsdatabasen

Forskningsdatabas