Svenska som andraspråk för döva

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för lingvistik
  4. Forskning
  5. Forskningsprojekt
  6. Svenska som andraspråk för döva

Allmänt om vår forskning i svenska som andraspråk för döva

Forskningen inom området rör frågor kring dövas svenskinlärning, som t.ex. vad det finns för likheter och skillnader mellan dövas och hörandes andraspråksinlärning. Intressanta för forskningen är också frågor kring hörselskadades behov av tvåspråkighet i teckenspråk och svenska, som t.ex. vid kommunikation i grupp, då deras uppfattning av tal inte fungerar så väl.

KONTAKT

Prefekt
Francisco Lacerda

Forskningsområden – kontaktpersoner
Allmän språkvetenskap: Henrik Liljegren
Barnspråk: Tove Gerholm
Datorlingvistik: Mats Wirén
Fonetik: Mattias Heldner
Teckenspråk: Johanna Mesch
Svenska som andraspråk för döva: Krister Schönström

Studierektor – utbildning på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková

Forskningsdatabasen

Forskningsdatabas

Datorlingvistik

NLP Korpusar, resurser och verktyg

Teckenspråk och SV2D

Teckenspråksresurser

MINT

MINT