Datorlingvistik

Datorlingvistik

Våra forskningsområden omfattar projekt som sträcker sig från mycket små datamängder (som förälder—barn-interaktion), via medelstora datamängder (som Strindbergs romaner) till stora datamängder (till exempel internettexter).

Under 1990-talet och början av 2000-talet var avdelningen drivande i utvecklingen av SUC (Stockholm—Umeå Corpus), den första ordklasstaggade miljonordskorpusen för svenska.

Följ länkarna för mer information om vilka olika korpusar, resurser och verktyg vi tillhandahåller. Läs också mer om våra aktuella forskningsprojekt.

KONTAKT

Prefekt
Francisco Lacerda

Forskningsområden – kontaktpersoner
Allmän språkvetenskap: Ljuba Veselinova
Barnspråk: Tove Gerholm
Datorlingvistik: Mats Wirén
Fonetik: Mattias Heldner
Teckenspråk: Johanna Mesch
Svenska som andraspråk för döva: Krister Schönström

Studierektor – utbildning på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková

Forskningsdatabasen

Forskningsdatabas

Datorlingvistik

NLP Korpusar, resurser och verktyg

Teckenspråk och SV2D

Teckenspråksresurser

MINT

MINT