Tysta rummet är en central del av Fonetiklaboratoriet! Det används för inspelningar i kontrollerad akustisk miljö och ger en brus- och ekofri inspelningsmiljö. I Tysta rummet finns möjlighet till en- eller flerkanaliga (för närvarande upp till 8 kanaler) ljudinspelningar med professionella mikrofoner och inspelningsenheter. Bland annat finns ett antal Brüel & Kjaer mikrofoner och utrustning för ljudkalibrering.

Inspelningarna styrs och övervakas från ett kontrollrum utanför tysta rummet där det finns en snabbtelefon och en TV-monitor för att experimentledaren ska kunna kommunicera med försökspersonerna.