Kursen ger kunskaper inom klassisk och modern språktypologi, ett studium av mänskliga språk där tvärspråkliga jämförelser har en central plats. Kursen ger också en bred orientering om aktuella problem inom området och praktisk erfarenhet av metoder för datainsamling och analys i typologisk forskning.

Kursplan, schema och litteraturlista

Information om kursplan, schema och litteraturlista finns på www.ling.su.se/LIM005

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och redovisningar.

Språk

Kursen ges på engelska.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till Masterprogram i språkvetenskap vid humanistiska fakulteten, eller Allmän språkvetenskap - kandidatkurs, 30 hp, Fonetik - kandidatkurs, 30 hp eller Datorlingvistik - kandidatkurs, 30 hp. Engelska B.