Kursen ger en teoretisk och metodologisk bakgrund för språklig analys ovan satsnivån genom att erbjuda en orientering om aktuella teorier och metoder inom diskurs- och interaktionsanalys, erfarenhet av tillämpning av dessa metoder på konkreta lingvistiska data och erfarenhet av att utifrån teorier inom området analysera konkreta lingvistiska data.

Kursplan, schema och litteraturlista

Information om kursplan, schema och litteraturlista finns på www.ling.su.se/LIM006

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier och föreläsningar.

Språk

Kursen ges på engelska.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till Masterprogram i språkvetenskap vid humanistiska fakulteten, eller avslutad kurs Allmän språkvetenskap - kandidatkurs, 30 hp, Fonetik - kandidatkurs, 30 hp, eller Datorlingvistik - kandidatkurs, 30 hp. Engelska B.