Kursens huvudsakliga fokus ligger på praktiskt arbete med en talare av ett (nästan) icke beskrivet språk, inklusive strukturering och analys av data. Därtill orienteras på mer teoretisk nivå om relaterade teman som etiska ställningstaganden, interaktionstekniker, dokumentations- och arkiveringsaspekter och skillnader mellan beskrivning och dokumentation, praktiska hänsyn i fältsituationen, presentation av data, liksom
generellt/typologiskt om områden inom syntax, morfologi, fonologi och fonetik, enligt de behov som uppstår i det praktiska arbetet.

Kursplan, schema och litteraturlista

Information om kursplan, schema och litteraturlista finns på www.ling.su.se/LIM012

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar/seminarier och lärarledda respektive egna konsultationstillfällen med talaren. Studenterna arbetar gruppvis med olika områden inom språket men utbyter löpande data och erfarenheter.

Språk

Kursen ges på engelska.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till Masterprogram i språkvetenskap vid Humanistiska fakulteten, eller avslutad kurs Allmän språkvetenskap - kandidatkurs, 30 hp, Fonetik - kandidatkurs, 30 hp, eller Datorlingvistik - kandidatkurs, 30 hp. Engelska B.